Jogi nyilatkozat

A honlapon megjelenített információkat az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft. (a továbbiakban: AKI) kizárólag tájékoztatás céljából teszi közzé. Az AKI törekszik a honlapon és az azokról elérhető linkeken, hiperhivatkozásokon található adatok és információk folyamatos frissítésére és pontosítására, ugyanakkor semmilyen szavatosságot nem vállal azok pontossága, érvényessége vagy teljessége tekintetében. Az AKI fenntartja továbbá a jogot a honlap tartalmának indoklás és értesítés nélküli bármely időpontban történő módosítására, kiegészítésére vagy törlésére. Ez alól kivételt jelentenek az AKI által gyűjtött és közzétett hivatalos statisztikai adatok, melyek esetén az AKI részletes tájékoztatást ad az esetleges revíziókról. A honlap használatának megkezdésével valamennyi felhasználó elfogadja az alábbiakban meghatározott felhasználási és adatvédelmi feltételeket és szabályokat.

Az AKI hozzájárul ahhoz, hogy a weboldalaik látogatója azok tartalmát kizárólag személyes célra letöltse, de a tartalom módosítása, reprodukálása vagy bármilyen üzleti célra történő felhasználása az AKI előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül nem megengedett. Az AKI előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül tilos a weboldalak bármely tartalmi elemének beépítése más honlapba.

Az AKI semmilyen felelősséget nem vállal a honlapja megtekintéséből vagy elérhetetlenségéből, vagy az ott található információk felhasználásából eredő esetleges károkért és sérülésekért. A honlapon elért adatok és információk felhasználása a felhasználó felelősségére történik. Az AKI semmilyen esetben nem felelős semmilyen különleges, közvetlen, közvetett, vagy bármilyen más, használatkiesésből, adatvesztésből, vagy elmaradt haszonból eredő szerződéses, gondatlan vagy egyéb szerződésen kívüli károkozásért, amely a honlapjáról elérhető dokumentumok, szolgáltatások vagy információk használatából ered, vagy azzal összefüggésbe hozható.

Az AKI weboldalai, az azon található minden képi és szöveges tartalom, valamint szoftver szerzői jogi, illetve védjegyoltalom alatt állnak, azok bármilyen formában történő felhasználása – a vonatkozó jogszabályokban meghatározott kivételekkel – kizárólag az AKI kifejezett erre vonatkozó írásos engedélyével lehetséges. Tilos a honlap tartalmának adatbázis-szerű feldolgozása, többszörözése, el-vagy továbbadása.

A jelen jogi nyilatkozatban foglaltak megsértése esetén az AKI haladéktalanul megteszi a szükséges jogi lépéseket.

Kapcsolatfelvétel

Ha bármilyen kérdése vagy panasza lenne webhelyünkkel kapcsolatban, forduljon hozzánk az alábbi elérhetőségeken:

  • AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Kft.
  • Székhely címe: 1093 Budapest, Zsil utca 3-5.
  • Email: aki@aki.gov.hu
  • Telefon: +36 1 217 1011

Adatvédelmi tisztviselő:
Dr. Vágó Szabolcs
Email: dpo@aki.gov.hu