Jelentkezés tesztüzemi adatszolgáltatónak

Tisztelt Jelentkező!

Örömmel vesszük, hogy jelentkezik a Tesztüzemi Információs Rendszerbe, mint adatszolgáltató.

A Tesztüzemi Információs Rendszer a mezőgazdasági termelők pénzügyi és jövedelmi helyzetét vizsgálja mintegy 2000 mezőgazdasági termelőből álló reprezentatív mintán keresztül. A rendszer működtetése az EU-tagországok számára kötelező, de az üzemek adatszolgáltatása önkéntes. A 127/2013. (XII. 18.) VM rendelet alapján az adatgyűjtés és adatfeldolgozás Magyarországon az AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű Társaság feladata. Az adatokat az Európai Bizottság és a magyar kormányzat elsősorban az agrárpolitikai intézkedések tervezésére, elemzésére és értékelésére használja.

Az adatszolgáltatásért plusz pontot kaphat a KAP Stratégiai Terv egyes pályázataiban, illetve, ha adatai bekerülnek az adatbázisunkba, akkor összehasonlíthatja saját pénzügyi adatait a hasonló gazdaságok adataival.

A jelentkezéshez kérjük:

arrow

Kézzel vagy számítógéppel töltse ki a Megállapodást (név, székhely cím, MÁK azonosító, képviselő neve, kapcsolattartó neve, email címe és telefonszáma, cégjegyzésre jogosult aláírása) 2 példányban, valamint adja meg a Megállapodás 1. sz mellékletében található üzemszerkezeti adatokat (hektárszámok és állatlétszámok). A Megállapodás 2. sz mellékletben az üzem összehasonlító adatainak az Agrárinformációs portálon történő elérésére jogosult személy(ek) adatai (teljes név, felhasználónév, email cím, munkahely, cím, telefonszámok) adhatók meg.

Postai úton aláírva küldje el címünkre (AKI Agrárközgazdasági Intézet Nonprofit Korlátolt Felelősségű társaság 1093 Budapest, Zsil u. 3-5.), vagy minősített elektronikus aláírásával ellátva az aki@aki.gov.hu e-mail címre.

A beérkezett Megállapodás aláírását követően egy példányt visszapostázunk a székhelyként megadott címre.


Tisztelettel,
AKI Tesztüzemi Információs Osztály